1
Bạn cần hỗ trợ?
  • Call Us 096 615 5159
  • ductuynh1976@yahoo.com
  • 193 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web này thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi THẨM MỸ VIỆN BÁC SỸ TUYNH. Bạn hãy xem kỹ các thông tin và điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi drtuynh.vn và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

1. Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thông tin và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ ngày đầu tiên bạn truy cập trang web. Khi bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liệu từ trang web này, bạn cần phải tuân theo những điều khoản được quy định.

Bên cạnh đó, drtuynh.vn có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào thông qua cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo khi truy cập trang web. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nên rời khỏi trang web này ngay lập tức.

Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả các bản quyền, thương hiệu, hình ảnh, logo hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của drtuynh.vn.

Khi bạn truy xuất trang web của Dr Tuynh, bạn phải đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép sử dụng hoặc giúp đỡ bất cứ bên thứ ba nào sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của drtuynh.vn bằng văn bản.

3. Đăng thông tin

Các thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của drtuynh.vn. Các thông tin này sẽ được Dr Tuynh sử dụng cho bất cứ mục đích nào.

4. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng trang web này phải hợp pháp và không vi phạm các quyền hạn/ràng buộc của các hãng thứ ba.

5. Những phủ nhận và giới hạn pháp lý

Trang web drtuynh.vn và tên gọi, những thông tin, hình ảnh, logo và các biểu tượng có liên quan đến Dr Tuynh được cung cấp với hiện trạng như hiện tại và không có bất cứ bảo đảm nào chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác.

Thông tin và các tài liệu khác trên trang web có chứa những sai sót về lỗi chính tả, Dr Tuynh không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của thông tin và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ phát biểu hay những thông tin khác được đăng tải thông qua trang web này. Bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các phát biểu hay thông tin có trên trang web. Dr Tuynh có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt bất cứ phần nào của trang web drtuynh.vn cũng như các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Ngoài ra, Dr Tuynh không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này không bị đứt quãng hay không có lỗi. Dr Tuynh có thể kết thúc, thay đổi, đình chỉ bất cứ phần nào của trang web này tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Bình luận